Shamil Khairullin

Czech Liga Pro 07/07 13:25 - Shamil Khairullin v Evgeny Elizarov W 4-3
Czech Liga Pro 07/07 10:00 - Andrey Popov v Shamil Khairullin L 4-1
Czech Liga Pro 07/07 09:20 - Evgeny Elizarov v Shamil Khairullin W 1-4
Czech Liga Pro 07/07 09:00 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov W 4-0
Czech Liga Pro 07/06 20:35 - Shamil Khairullin v Andrey Popov L 0-4
Czech Liga Pro 07/06 19:30 - Sergey Yatsenko v Shamil Khairullin D 2-2
Czech Liga Pro 07/06 18:08 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov W 4-0
Czech Liga Pro 07/06 17:12 - Shamil Khairullin v Sergey Yacenko W 4-1
Czech Liga Pro 07/05 21:45 - Andrey Popov v Shamil Khairullin L 4-1
Czech Liga Pro 07/05 20:49 - Shamil Khairullin v Egor Ovchinnikov W 4-3
Czech Liga Pro 07/05 18:47 - Shamil Khairullin v Andrey Popov L 2-4
Czech Liga Pro 07/04 20:21 - Shamil Khairullin v Sergey Yatsenko W 4-1
Czech Liga Pro 07/04 19:24 - Aleksei Popov v Shamil Khairullin L 4-3
Czech Liga Pro 07/04 16:55 - Sergey Yacenko v Shamil Khairullin W 2-4
Czech Liga Pro 07/04 15:40 - Shamil Khairullin v Aleksei Popov L 1-4
Czech Liga Pro 07/04 14:50 - Egor Ovchinnikov v Shamil Khairullin L 4-0
Czech Liga Pro 07/02 14:55 - Sergey Sarychev v Shamil Khairullin W 0-4
Czech Liga Pro 07/02 13:34 - Andrey Popov v Shamil Khairullin W 0-4
Czech Liga Pro 07/02 10:40 - Shamil Khairullin v Sergey Sarychev L 2-3
Czech Liga Pro 07/02 09:40 - Shamil Khairullin v Andrey Popov D 0-0
Czech Liga Pro 07/02 08:50 - Sergey Yacenko v Shamil Khairullin L 4-1
Czech Liga Pro 07/01 13:56 - Sergey Yatsenko v Shamil Khairullin L 4-2
Czech Liga Pro 07/01 12:46 - Shamil Khairullin v Andrey Popov L 2-4
Czech Liga Pro 07/01 12:06 - Shamil Khairullin v Sergey Yatsenko L 3-4
Czech Liga Pro 07/01 10:37 - Shamil Khairullin v Sergey Sarychev L 0-4
Czech Liga Pro 07/01 09:24 - Andrey Popov v Shamil Khairullin L 4-3
Czech Liga Pro 06/30 19:16 - Shamil Hairullin v Andrey Popov L 1-4
Czech Liga Pro 06/30 16:45 - Andrey Popov v Shamil Hairullin L 4-2
Czech Liga Pro 06/30 15:45 - Sergey Yacenko v Shamil Hairullin L 4-2
Czech Liga Pro 06/30 15:15 - Shamil Hairullin v Denis Medvedev W 4-0