Andrey Lukatsky

Setka Cup 07/02 12:00 - Mykola Korniienko v Andrey Lukatsky L 3-2
Setka Cup 07/02 10:30 - Andrey Lukatsky v Volodymyr Voronenkov L 1-3
Setka Cup 07/02 08:30 - Petro Kilyakin v Andrey Lukatsky W 2-3
Setka Cup 07/02 06:30 - Maksym Shulepov v Andrey Lukatsky W 1-3
Setka Cup 07/02 05:30 - Anatolii Levshyn v Andrey Lukatsky L 3-1
Setka Cup 07/01 18:30 - Volodymyr Voronenkov v Andrey Lukatsky W 2-3
Setka Cup 07/01 17:30 - Andrey Lukatsky v Mykola Korniienko W 3-1
Setka Cup 07/01 16:30 - Andrey Lukatsky v Petro Kilyakin W 3-0
Setka Cup 07/01 15:00 - Andrey Lukatsky v Maksym Shulepov W 3-0
Setka Cup 07/01 13:00 - Andrey Lukatsky v Anatolii Levshyn L 1-3
Setka Cup 06/28 11:00 - Andrey Lukatsky v Anatolii Levshyn L 1-3
Setka Cup 06/28 09:30 - Andrey Lukatsky v Leonid Boiko W 3-2
Setka Cup 06/28 08:00 - Andrey Lukatsky v Mykola Korniienko W 3-0
Setka Cup 06/28 06:30 - Andrey Lukatsky v Vladyslav Klym L 2-3
Setka Cup 06/28 05:00 - Andrey Lukatsky v Viktor Ivanov L 2-3
Setka Cup 06/27 17:30 - Viktor Ivanov v Andrey Lukatsky W 1-3
Setka Cup 06/27 17:00 - Vladyslav Klym v Andrey Lukatsky W 1-3
Setka Cup 06/27 15:30 - Mykola Korniienko v Andrey Lukatsky L 3-1
Setka Cup 06/27 14:30 - Andrey Lukatsky v Mykola Korniienko L 0-3
Setka Cup 06/27 13:30 - Andrey Lukatsky v Vladyslav Klym W 3-1
Setka Cup 06/27 12:30 - Andrey Lukatsky v Viktor Ivanov W 3-1
Setka Cup 06/25 18:30 - Andrey Lukatsky v Yevhen Kotov L 0-3
Setka Cup 06/25 17:00 - Andrey Lukatsky v Vladyslav Klym L 0-3
Setka Cup 06/25 15:30 - Andrey Lukatsky v Serhii Nemtsov W 3-0
Setka Cup 06/25 14:00 - Andrey Lukatsky v Mykola Halynskyi W 3-2
Setka Cup 06/25 12:30 - Andrey Lukatsky v Roman Zholubak W 3-2
Setka Cup 06/24 20:50 - Andrey Lukatsky v Mykola Korniienko W 3-1
Setka Cup 06/24 19:20 - Andrey Lukatsky v Anatolii Levshyn L 1-3
Setka Cup 06/24 17:50 - Andrey Lukatsky v Mykola Halynskyi W 3-2
Setka Cup 06/24 16:20 - Andrey Lukatsky v Roman Zholubak W 3-1