Pts

1 2 3 4 5
Alexey Komarov 6 12 11 3 7
Aleksey Kuznetsov 11 10 7 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 1 - Aleksey Kuznetsov won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 2 - Alexey Komarov won 12-10
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Komarov
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Komarov
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Komarov
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Komarov
 • Game 3 - Alexey Komarov won 11-7
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 4 - Aleksey Kuznetsov won 3-11
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksey Kuznetsov
 • Game 5 - Aleksey Kuznetsov won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11