Brazil Int. WD 10/13 15:00 Lima/Lima v Pedrol Freitas/Lima 2-0
Brazil Int. MD 10/13 14:30 Farias/Farias v Santos/Voigt 2-0
Brazil Int. Women 10/13 14:00 Haramara Gaitan v Jaqueline Lima 0-2
Brazil Int. 10/13 13:30 Kevin Cordon v Lino Munoz 2-0
Brazil Int. XD 10/13 13:00 Farias/Lima v Farias/Lima 0-2
Dutch Open MD 10/13 12:30 Ivanov/Sozonov v Lamsfuss/Seidel 2-0
Dutch Open WD 10/13 12:00 Stoeva/Stoeva v Iwanaga/Nakanishi 2-0
Dutch Open Women 10/13 11:30 Zhi Yi Wang v Evgeniya Kosetskaya 2-0
Dutch Open XD 10/13 11:00 Tabeling/Piek v Adcock/Adcock 2-0
Dutch Open 10/13 10:30 Yusuke Onodera v Lakshya Sen 1-2
Cyprus Int. XD 10/13 08:40 Makhnovskiy/Prozorova v Kuenzi/Stadelmann View
Cyprus Int. 10/13 08:00 Alex Lane v Jonathan Dolan View
Cyprus Int. WD 10/13 07:20 Fink/Hamza v Gonda/Korosi View
Cyprus Int. MD 10/13 06:40 Flaatten/Rikheim v Mueller/Scheiwiller View
Cyprus Int. Women 10/13 06:00 Jenjira Stadelmann v Reka Madarasz View
Brazil Int. WD 10/12 20:20 Luz/Pereira v Pedrol Freitas/Lima 0-2
Brazil Int. WD 10/12 20:20 Lima/Lima v Alves/Silva 2-0
Brazil Int. MD 10/12 19:50 Santos/Voigt v Gori/Sugiura 2-0
Brazil Int. MD 10/12 19:50 Farias/Farias v Coutinho/Pereira 2-0
Brazil Int. Women 10/12 19:20 Jaqueline Lima v Nikte A Sotomayor 2-1
Brazil Int. Women 10/12 19:20 Fabiana Silva v Haramara Gaitan 0-2
Brazil Int. 10/12 18:50 Jonathan Mathias v Lino Munoz 1-2
Brazil Int. 10/12 18:50 Jonathan Matias v Lino Munoz 8-16
Brazil Int. 10/12 18:50 Kevin Cordon v Fabio Caponio 2-0
Brazil Int. XD 10/12 18:20 Voigt/Lima v Farias/Lima 0-2
Brazil Int. XD 10/12 18:20 Farias/Lima v Carrijo Cutti/Pedrol Freitas 2-0
Dutch Open XD 10/12 16:00 Ellis/Smith v Tabeling/Piek 0-2
Dutch Open XD 10/12 15:30 Christiansen/Boje v Adcock/Adcock 0-2
Dutch Open MD 10/12 15:30 Lamsfuss/Seidel v Ou/Zhang 2-1
Cyprus Int. MD 10/12 15:15 Flaatten/Rikheim v Tentas/Tsigirdakis 2-0