Pts

1 2 3 4
Vitalii Khitrov 11 11 9 13
Ilya Kutniy 7 8 11 11