Azar Battery Urmia   Shahrdari Varamin Shahrdari Varamin
24 Points Won on Serve 32
3 Longest Streak 5

Pts

1 2 3 4
Azar Battery Urmia 24 20 25 20
Shahrdari Varamin 26 25 22 25

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Azar Battery Urmia
 • Set 1 Lead After 10 Points - Azar Battery Urmia
 • Set 1 - Race to 10 points - Azar Battery Urmia
 • Set 1 Lead After 20 Points - Azar Battery Urmia
 • Set 1 - Race to 15 points - Shahrdari Varamin
 • Set 1 Tie After 30
 • Set 1 - Race to 20 points - Shahrdari Varamin
 • Score After Set 1 - 24-26
 • Set 2 - Race to 5 points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 Lead After 10 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 - Race to 10 points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 Lead After 20 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 - Race to 15 points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 Lead After 30 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 2 - Race to 20 points - Shahrdari Varamin
 • Score After Set 2 - 20-25
 • Set 3 - Race to 5 points - Shahrdari Varamin
 • Set 3 Tie After 10
 • Set 3 - Race to 10 points - Shahrdari Varamin
 • Set 3 Lead After 20 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 3 - Race to 15 points - Shahrdari Varamin
 • Set 3 Lead After 30 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 3 - Race to 20 points - Azar Battery Urmia
 • Score After Set 3 - 25-22
 • Set 4 - Race to 5 points - Azar Battery Urmia
 • Set 4 Lead After 10 Points - Azar Battery Urmia
 • Set 4 - Race to 10 points - Shahrdari Varamin
 • Set 4 Tie After 20
 • Set 4 - Race to 15 points - Shahrdari Varamin
 • Set 4 Lead After 30 Points - Shahrdari Varamin
 • Set 4 - Race to 20 points - Shahrdari Varamin
 • Score After Set 4 - 20-25