Wu/Teng

Akita Masters XD 08/14 01:20 5 Wu/Teng v Ou/Chen 0-2