Moscow Liga Pro 04/07 04:30 Dmitriy Rutko v Viktor Ivanov 3-0
Masters Liga B 04/07 04:01 Andrey Grishin v Mihail Leonov 5-6
Moscow Liga Pro 04/07 04:00 Evgeniy Ilyukhin v Alexander Skrebnev 3-1
Moscow Liga Pro 04/07 04:00 Aleksei Yanshaev v Vitalii Bazilevskii 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 03:30 Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-1
Moscow Liga Pro 04/07 03:30 Ildar Khairullin v Anatoly Trushkin 2-3
Moscow Liga Pro 04/07 03:00 Dmitrii Redenkov v Pavel Korolev 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 02:30 Artem Aronov v Andrey Menshikov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 02:30 Pavel Korolev v Anatoly Trushkin 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 02:00 Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-0
Moscow Liga Pro 04/07 02:00 Ildar Khairullin v Dmitrii Redenkov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 01:30 Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 01:30 Anatoly Trushkin v Ildar Khairullin 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 01:00 Artem Aronov v Ivan Pandur 0-3
Moscow Liga Pro 04/07 01:00 Pavel Korolev v Dmitrii Redenkov 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 00:30 Ivan Pandur v Andrey Menshikov 3-2
Moscow Liga Pro 04/07 00:30 Dmitrii Redenkov v Anatoly Trushkin 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 00:00 Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscow Liga Pro 04/07 00:00 Ildar Khairullin v Pavel Korolev 3-0
Moscow Liga Pro 04/06 23:30 Dmitry Kolesnikov v Alexander Gribkov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 23:30 Ilya Novikov v Oleg Kutuzov 3-1
Moscow Liga Pro 04/06 23:00 Aleksandr Petrov v Aleksandr Volkov 0-3
Moscow Liga Pro 04/06 23:00 Alexey Ermilov v Andrey Sadkov 3-2
Moscow Liga Pro 04/06 22:30 Dmitry Kolesnikov v Aleksandr Volkov 3-2
Moscow Liga Pro 04/06 22:30 Oleg Kutuzov v Andrey Sadkov 3-0
Moscow Liga Pro 04/06 22:00 Ilya Novikov v Alexey Ermilov 3-2
Moscow Liga Pro 04/06 22:00 Aleksandr Petrov v Alexander Gribkov 3-2
Moscow Liga Pro 04/06 21:30 Aleksandr Volkov v Aleksandr Petrov 3-1
Moscow Liga Pro 04/06 21:30 Andrey Sadkov v Ilya Novikov 1-3
Moscow Liga Pro 04/06 21:00 Oleg Kutuzov v Alexey Ermilov 3-0