Pts

1 2 3 4 5
Oleg Obidnyi 6 11 11 7 9
Ilya Yanishevskiy 11 7 6 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 1 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 1 Race to 9 - Illia Yanishevskiy
 • Game 1 - Illia Yanishevskiy won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Obidnyi
 • Game 2 - Oleg Obidnyi won 11-7
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Illia Yanishevskiy
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Obidnyi
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Obidnyi
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Obidnyi
 • Game 3 - Oleg Obidnyi won 11-6
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Obidnyi
 • Game 4 Race to 5 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 Race to 9 - Illia Yanishevskiy
 • Game 4 - Illia Yanishevskiy won 7-11
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Illia Yanishevskiy
 • Game 5 Race to 5 - Illia Yanishevskiy
 • Game 5 Race to 7 - Illia Yanishevskiy
 • Game 5 Race to 9 - Illia Yanishevskiy
 • Game 5 - Illia Yanishevskiy won 9-11
 • Score After Game 5 - 9-11