Zokhid Kenjaev

Portugal Open 02/14 14:05 6 Lubomir Pistej v Zokhid Kenjaev 4-2
Portugal Open 02/13 13:50 - Zokhid Kenjaev v Lars Posch 4-1
Spanish Open 02/06 19:00 5 Benedikt Duda v Zokhid Kenjaev 4-0
Spanish Open 02/06 13:05 6 Artur Abusev v Zokhid Kenjaev 1-4
Belarus Open 10/31 07:20 - Zokhid Kenjaev v Linwei Sai 0-3
Bulgaria Open 08/13 06:00 - Linfeng Zhu v Zokhid Kenjaev 4-1
China Open 05/28 03:15 - Zokhid Kenjaev v Omar Assar 0-0
Thailand Open 05/24 07:25 - Zokhid Kenjaev v Takumi Ichinose 11-11
World Championship 04/23 11:20 57 Zokhid Kenjaev v Sharath Kamal Achanta 0-4
Qatar Open XD 03/26 07:45 - Zokhid Kenjaev v Siddhesh Pande 4-0
Czech Republic Extraleague 03/22 17:25 - Zokhid Kenjaev v Nima Alamian 2-4
Qatar Open XD 03/20 13:20 - Zokhid Kenjaev v Zhe Yu Clarence Chew 9-8
Czech Republic Extraleague 03/20 08:00 - Zokhid Kenjaev v Aidos Kenzhigulov 3-1
Qatar Open XD 08/14 07:25 1 Zokhid Kenjaev v Aviv Ben-Ari 2-4
Czech Republic Extraleague 05/31 13:00 57 Zengyi Wang v Zokhid Kenjaev 4-0
Qatar Open XD 04/28 18:45 1 Zokhid Kenjaev v Samuel Walker 2-4