Vasily Dedov

Moscow Liga Pro 01/16 20:01 - Pavel Perov v Vasily Dedov 7-10
Moscow Liga Pro 01/16 19:00 - Vasily Dedov v Pavel Perov 6-11
Moscow Liga Pro 01/16 18:00 - Vasily Dedov v Artyom Tikhonov 8-11
Moscow Liga Pro 01/16 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-8
Moscow Liga Pro 01/16 15:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Vasily Dedov 10-6
Moscow Liga Pro 01/14 20:01 - Vasily Dedov v Ivan Talamanov 6-11
Moscow Liga Pro 01/14 19:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 8-10
Moscow Liga Pro 01/14 18:00 - Vasily Dedov v Ivan Talamanov 8-10
Moscow Liga Pro 01/14 17:00 - Alexander Zhelubenkov v Vasily Dedov 9-9
Moscow Liga Pro 01/14 15:30 - Alexander Voronov v Vasily Dedov 10-6
Moscow Liga Pro 01/13 19:30 - Ivan Talamanov v Vasily Dedov 10-6
Moscow Liga Pro 01/13 18:00 - Pavel Perov v Vasily Dedov 9-9
Moscow Liga Pro 01/13 16:30 - Vasily Dedov v Maksim Bokov 8-11
Moscow Liga Pro 01/13 15:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 6-11
Moscow Liga Pro 12/26 19:00 - Denis Bochkov v Vasily Dedov 11-6
Moscow Liga Pro 12/26 17:30 - Vasily Dedov v Pavel Perov 11-7
Moscow Liga Pro 12/26 16:00 - Vasily Dedov v Aleksandr Voronov 7-11
Moscow Liga Pro 12/26 15:00 - Valerii Zonenko v Vasily Dedov 11-7
Moscow Liga Pro 12/24 19:57 - Aleksei Horkov v Vasily Dedov 9-11
Moscow Liga Pro 12/24 18:00 - Vasily Dedov v Denis Bochkov 6-10
Moscow Liga Pro 12/24 17:00 - Aleksandr Zhelubenkov v Vasily Dedov 11-9
Moscow Liga Pro 12/24 15:30 - Valerii Zonenko v Vasily Dedov 13-11
Moscow Liga Pro 12/23 20:00 - Aleksei Horkov v Vasily Dedov 11-8
Moscow Liga Pro 12/23 18:00 - Pavel Perov v Vasily Dedov 11-10
Moscow Liga Pro 12/23 16:30 - Vasily Dedov v Artyom Tihonov 8-11
Moscow Liga Pro 12/23 15:00 - Vasily Dedov v Dmitry Popov 11-9
Moscow Liga Pro 12/05 19:30 - Pavel Perov v Vasily Dedov 8-9
Moscow Liga Pro 12/05 19:30 - Aleksandr Voronov v Vasily Dedov 8-4
Moscow Liga Pro 12/05 18:00 - Muhammed Ahmedzhanov v Vasily Dedov 10-7
Moscow Liga Pro 12/05 16:30 - Vasily Dedov v Aleksandr Korotkov 11-13