Ilya Novikov

Results

Liga Pro 07/02 11:00 - Ilya Novikov v Ivan Pandur W 3-1
Liga Pro 07/02 10:00 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov L 0-3
Liga Pro 07/02 09:30 - Sergey Kuzmin v Ilya Novikov L 3-0
Liga Pro 07/02 08:00 - Ilya Novikov v Ivan Pandur W 3-2
Liga Pro 07/01 19:30 - Nikita Sukharnikov v Ilya Novikov W 1-3
Liga Pro 07/01 18:00 - Vladimir Zhulyabin v Ilya Novikov W 0-3
Liga Pro 07/01 17:00 - Ivan Pandur v Ilya Novikov W 1-3
Liga Pro 07/01 16:30 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov L 2-3
Liga Pro 07/01 07:00 - Vladimir Zhulyabin v Ilya Novikov W 1-3
Liga Pro 07/01 06:30 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov L 2-3
Liga Pro 07/01 05:00 - Ilya Novikov v Vladimir Zhulyabin W 3-2
Liga Pro 07/01 04:00 - Sergey Kuzmin v Ilya Novikov L 3-0