Volodymyr Kononikhin

Setka Cup 03/26 12:15 - Ihor Hudushyn v Volodymyr Kononikhin 3-1
Setka Cup 03/26 11:15 - Volodymyr Kononikhin v Dmitry Drach 9-11
Setka Cup 03/26 10:15 - Volodymyr Kononikhin v Dmytro Khairov 3-2
Setka Cup 03/26 08:45 - Volodymyr Kononikhin v Oleg Pereguda 2-3
Setka Cup 03/26 06:45 - Volodymyr Kononikhin v Konstiantyn Tsoi 8-11
Setka Cup 03/16 12:50 - Volodymyr Kononikhin v Konstiantyn Tsoi 11-8
Setka Cup 03/16 10:50 - Oleh Yurenev v Volodymyr Kononikhin 7-11
Setka Cup 03/16 09:50 - Volodymyr Kononikhin v Dmitry Drach 11-9
Setka Cup 03/16 08:50 - Valeriy Pechenyuk v Volodymyr Kononikhin 11-6
Setka Cup 03/16 07:20 - Volodymyr Kononikhin v Sergey Yacenko 11-7
Setka Cup 03/15 12:50 - Volodymyr Kononikhin v Stefan Yakimenko 11-13
Setka Cup 03/15 10:50 - Ihor Hudushyn v Volodymyr Kononikhin View
Setka Cup 03/15 09:50 - Volodymyr Kononikhin v Dmytro Khairov View
Setka Cup 03/15 08:50 - Serhii Semenets v Volodymyr Kononikhin View
Setka Cup 03/15 07:20 - Volodymyr Kononikhin v Oleg Pereguda 3-11
Setka Cup 03/12 12:45 - Volodymyr Kononikhin v Serhii Semenets 10-9
Setka Cup 03/12 10:45 - Vadym Semenenko v Volodymyr Kononikhin 5-9
Setka Cup 03/12 09:45 - Volodymyr Kononikhin v Sergei Yatsenko 10-8
Setka Cup 03/12 08:45 - Valeriy Pechenyuk v Volodymyr Kononikhin 12-11
Setka Cup 03/12 07:15 - Volodymyr Kononikhin v Oleg Pereguda 9-11