Kalininskiy Front

Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 10:25 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 09:20 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 07:10 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/27 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front - Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 10:25 - Belye Ldiny v Kalininskiy Front L Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 08:15 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 5-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 07:10 - Kalininskiy Front v Belye Ldiny L 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/26 05:00 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front D Cancelled
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 09:20 - Moskovskie Kremlevtsy v Kalininskiy Front L 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 08:15 - Belye Ldiny v Kalininskiy Front L 6-2
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 06:05 - Kalininskiy Front v Moskovskie Kremlevtsy W 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/25 05:05 - Kalininskiy Front v Belye Ldiny W 7-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 09:20 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front W 5-7
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 08:15 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front W 4-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 06:05 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi W 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/24 05:00 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 6-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 10:25 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front W 4-6
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 08:15 - Kalininskiy Front v Belye Ldiny L 4-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 07:10 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya L 2-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/23 05:00 - Belye Ldiny v Kalininskiy Front L 8-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 10:25 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya L 4-8
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 09:20 - Kalininskiy Front v Tsentrovye Kulturologi L 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 07:10 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front W 3-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/20 06:05 - Tsentrovye Kulturologi v Kalininskiy Front L 5-4
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 10:23 - Belye Ldiny v Kalininskiy Front W 2-5
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 08:14 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 07:10 - Kalininskiy Front v Belye Ldiny L 4-8
Liga Pro Short Hockey 3x10mins 03/19 05:00 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front W 1-2