Andrey Gordiy

Results

TT Cup Ukraine 01/25 19:05 - Andrii Hordii v Nazarii Danyliuk L 1-3
TT Cup Ukraine 01/25 17:55 - Nazarii Mosiuk v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ukraine 01/25 16:10 - Vasyl Kushnir v Andrii Hordii L 3-0
TT Cup Ukraine 01/25 14:25 - Volodymyr Plishylo v Andrii Hordii L 3-1
TT Cup Ukraine 01/24 20:15 - Andrii Hordii v Vasyl Kushnir L 1-3
TT Cup Ukraine 01/24 19:05 - Volodymyr Plishylo v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ukraine 01/24 16:45 - Nazarii Mosiuk v Andrii Hordii W 1-3
TT Cup Ukraine 01/24 15:00 - Vasyl Kushnir v Andrii Hordii W 2-3
TT Cup Ukraine 01/24 13:50 - Nazarii Danyliuk v Andrii Hordii W 1-3
TT Cup Ukraine 01/18 01:30 - Andrey Gordiy v Nazar Danilyuk L 1-3
TT Cup Ukraine 01/18 01:30 - Andrii Hordii v Nazarii Danyliuk L 1-3
TT Cup Ukraine 01/18 00:30 - Nazar Kovalchuk v Andrey Gordiy W 0-3