Evgeniy Pismenniy

Results

TT Cup Ukraine 07/02 11:25 - Oleksandr Levadniy v Yevhen Pysmennyi W 1-3
TT Cup Ukraine 07/02 10:50 - Yevhen Pysmennyi v Anton Molochko W 3-1
TT Cup Ukraine 07/02 09:40 - Uriy Teterya v Yevhen Pysmennyi L 3-1
TT Cup Ukraine 07/02 07:55 - Oleksandr Levadniy v Yevhen Pysmennyi L 3-2
TT Cup Ukraine 07/02 06:10 - Oleksandr Belskyi v Yevhen Pysmennyi W 2-3
TT Cup Ukraine 07/01 11:25 - Yevhen Pysmennyi v Oleksandr Levadniy W 3-1
TT Cup Ukraine 07/01 10:15 - Oleksandr Belskyi v Evgeniy Pismenniy W 0-3
TT Cup Ukraine 07/01 09:40 - Evgeniy Pismenniy v Oleksandr Levadniy W 3-2
TT Cup Ukraine 07/01 06:10 - Evgeniy Pismenniy v Anton Molochko L 1-3
TT Cup Ukraine 07/01 05:35 - Evgeniy Pismenniy v Uriy Teterya L 0-3
TT Cup Ukraine 06/28 14:45 - Sergey Tsybulin v Evgeniy Pismenniy W 0-3
TT Cup Ukraine 06/28 12:25 - Yevhen Pysmennyi v Mykola Telnoi W 3-0