Brazil

World Championships 01/17 13:00 Norway v Brazil View
World Championships 01/15 19:45 [4] Brazil v Japan [6] 27-24
World Championships 01/14 13:45 [5] Brazil v Poland [4] 28-24
World Championships 01/11 19:45 France v Brazil 31-16
International 01/08 15:00 Switzerland v Brazil 27-25
International 01/07 15:30 Slovakia v Brazil 20-30
International 01/06 20:00 Brazil v Romania 25-24