Tim Hortons ROTR Women 12/10 18:51 Carey v Homan 5-6
Tim Hortons ROTR Women 12/10 07:00 Denmark v Italy 0-0
Tim Hortons ROTR Women 12/09 12:21 China v Russia 5-8
Tim Hortons ROTR Women 12/08 18:59 McCarville v Sweeting 6-7
Tim Hortons ROTR Women 12/08 13:59 McEwen v Bottcher 6-4
Tim Hortons ROTR Women 12/07 13:59 Carruthers v Jacobs 9-5
Tim Hortons ROTR Women 12/07 12:55 Russia v Czech Republic 5-7
Tim Hortons ROTR Women 12/06 14:09 Scheidegger v Sweeting 6-8
Tim Hortons ROTR Women 12/05 18:51 McEwen v Koe 5-6
Tim Hortons ROTR Women 12/05 14:09 Carruthers v Epping 6-5
Tim Hortons ROTR Women 12/04 19:03 Carey v Scheidegger 8-7
Tim Hortons ROTR Women 12/04 14:09 McCarville v Homan 2-3
Tim Hortons ROTR Women 12/03 14:11 Jacobs v Koe 4-4
Tim Hortons ROTR Women 11/25 13:57 Scotland v Sweden 5-6
Tim Hortons ROTR Women 11/25 08:52 Sweden Women v Scotland Women 3-6
Tim Hortons ROTR Women 11/24 17:57 Norway v Switzerland 4-6
Tim Hortons ROTR Women 11/24 13:04 Sweden v Italy 7-3
Tim Hortons ROTR Women 11/23 18:02 Switzerland v Scotland 8-9
Tim Hortons ROTR Women 11/23 07:52 Sweden v Switzerland 8-1
Tim Hortons ROTR Women 11/22 17:53 Scotland Women v Switzerland Women 7-9
Tim Hortons ROTR Women 11/22 12:56 Norway v Sweden 7-9
Tim Hortons ROTR Women 11/21 17:53 Switzerland v Austria 8-5
Tim Hortons ROTR Women 11/21 12:56 Germany Women v Denmark Women 15-7
Tim Hortons ROTR Women 11/20 18:56 Germany Women v Scotland Women 0-0
Tim Hortons ROTR Women 11/20 11:05 Russia Women v Switzerland Women 7-8
Tim Hortons ROTR Women 11/20 06:56 Germany v Scotland 6-4
Tim Hortons ROTR Women 11/19 20:54 Casey Scheidegger v Jennifer Jones 7-8
Tim Hortons ROTR Women 11/19 16:56 Chang-Min Kim v Bruce Mouat 4-5
Tim Hortons ROTR Women 11/19 12:01 Germany v Switzerland 5-8
Tim Hortons ROTR Women 11/19 07:59 Switzerland Women v Germany Women 1-2