Asian Games Women 08/17 07:30 Indonesia Women v Hong Kong Women 9-8
Asian Games Women 07/28 20:15 Serbia v Spain 7-7
Asian Games Women 07/28 18:30 Croatia v Italy 10-8
Asian Games Women 07/28 16:15 Montenegro v Greece 6-8
Asian Games Women 07/28 14:45 Hungary v Russia 8-9
Asian Games Women 07/27 20:15 Netherlands Women v Greece Women 6-4
Asian Games Women 07/27 18:30 Hungary Women v Spain Women 6-12
Asian Games Women 07/27 16:15 Italy Women v Russia Women 8-14
Asian Games Women 07/27 14:45 Germany Women v France Women 5-13
Asian Games Women 07/26 20:00 Spain v Italy 8-7
Asian Games Women 07/26 18:30 Serbia v Croatia 9-7
Asian Games Women 07/26 16:15 Greece v Russia 12-11
Asian Games Women 07/26 14:45 Hungary v Montenegro 6-7
Asian Games Women 07/26 12:45 Netherlands v Germany 11-12
Asian Games Women 07/26 11:15 Romania v France 10-6
Asian Games Women 07/25 16:30 Greece Women v Spain Women 11-9
Asian Games Women 07/25 15:00 Netherlands Women v Hungary Women 8-7
Asian Games Women 07/25 12:45 Russia Women v France Women 13-10
Asian Games Women 07/25 11:15 Germany Women v Italy Women 2-17
Asian Games Women 07/24 20:00 Spain v Greece 10-6
Asian Games Women 07/24 18:30 Italy v Russia 11-1
Asian Games Women 07/24 16:30 Croatia v Montenegro 9-7
Asian Games Women 07/24 15:00 Serbia v Hungary 8-5
Asian Games Women 07/24 13:00 Germany v France 12-5
Asian Games Women 07/24 11:30 Netherlands v Romania 12-7
Asian Games Women 07/24 10:00 Georgia v Slovakia 8-6
Asian Games Women 07/24 08:30 Turkey v Malta 7-7
Asian Games Women 07/23 20:00 France Women v Spain Women 5-14
Asian Games Women 07/23 18:30 Netherlands Women v Germany Women 22-2
Asian Games Women 07/23 16:30 Italy Women v Hungary Women 9-10