CEV Satellite Baku

DateRHome v Away-
10/14 13:00 1 Finsters/Solovejs v Hudyakov/Bykanov 1-2
10/14 12:46 - Solovejs/Finsters v Bykanov/Hudyakov 10-12
10/14 11:45 - Voronina/Bocharova v Richard/Carrere 12-10
10/14 10:00 1 Chamereau/Placette v Jancar/Kotnik 0-2
10/14 08:45 - Likholetov/Leshukov v Hudyakov/Bykanov 11-17
10/14 08:00 1 Thiercy/Gauthier-Rat v Finsters/Solovejs 0-2
10/14 07:00 1 Jancar/Kotnik v Richard/Carrere 0-2
10/14 06:00 1 Voronina/Bocharova v Chamereau/Placette 2-1
10/13 11:40 1 Zemljak/Jakopin v Finsters/Solovejs 0-2
10/13 11:40 1 Hudyakov/Bykanov v Barthelemy/Di Giantommaso 2-0
10/13 11:07 - Gordieiev/Zhuravel v Zemljak/Jakopin 7-14
10/13 11:07 - Piippo/Siren v Hudyakov/Bykanov 14-20
10/13 10:00 1 Piippo/Siren v Hudyakov/Bykanov 0-2
10/13 10:00 1 Gordieiev/Zhuravel v Zemljak/Jakopin 1-2
10/13 09:10 1 Finsters/Solovejs v Likholetov/Leshukov 14-15
10/13 09:10 1 Thiercy/Gauthier-Rat v Barthelemy/Di Giantommaso 2-1
10/13 08:20 1 Chamereau/Placette v Jupiter/Lusson 2-1
10/13 08:20 1 Richard/Carrere v Arnholdt/Schneider 2-1
10/13 07:30 1 Hudyakov/Bykanov v Tichy/Weiss 2-0
10/13 07:30 1 Waller/Horl v Piippo/Siren 1-2
10/13 06:40 1 Gordieiev/Zhuravel v Bakhnar/Bogatov 2-0
10/13 06:40 1 Dumek/Bercik v Zemljak/Jakopin 1-2
10/13 05:52 - Richard/Carrere v Shalayeuskaya/Siakretava 20-13
10/13 05:50 1 Richard/Carrere v Shalayeuskaya/Siakretava 2-0
10/13 05:50 1 Frolova/Sviridova v Chamereau/Placette 0-2
10/13 05:42 - Frolova/Sviridova v Chamereau/Placette 18-20
10/13 05:00 - Jupiter/Lusson v Jancar/Kotnik 7-14
10/13 05:00 - Voronina/Bocharova v Arnholdt/Schneider 20-19
10/13 05:00 1 Jupiter/Lusson v Jancar/Kotnik 1-2
10/13 05:00 1 Voronina/Bocharova v Arnholdt/Schneider 2-0