Baluda/Vasilyev

Baluda/Vasilyev 7-5,6-6 Ore/Smith (ITF USA F3 MD) 2017-01-11 20:58

Baluda/Vasilyev   Ore/Smith
3 Aces 0
8 Double Faults 5
70 70
Win % 1st Serve
65 65
75 75
Break Point Conversions
20 20

Comments


Events

 • Game 1 - Ore/Smith - holds to 15
 • Game 2 - Baluda/Vasilyev - holds to 40
 • Game 3 - Ore/Smith - holds to 15
 • Game 4 - Baluda/Vasilyev - holds to 30
 • Game 5 - Baluda/Vasilyev - breaks to 40
 • Game 6 - Baluda/Vasilyev - holds to 40
 • Game 7 - Ore/Smith - holds to 30
 • Game 8 - Baluda/Vasilyev - holds to 30
 • Game 9 - Ore/Smith - holds to 30
 • Game 10 - Ore/Smith - breaks to 40
 • Game 11 - Baluda/Vasilyev - breaks to 40
 • Game 12 - Baluda/Vasilyev - holds to 40
 • Game 13 - Ore/Smith - holds to 15
 • Game 14 - Baluda/Vasilyev - holds to 30
 • Game 15 - Baluda/Vasilyev - breaks to love
 • Game 16 - Baluda/Vasilyev - holds to 30
 • Game 17 - Ore/Smith - holds to 15
 • Game 18 - Ore/Smith - breaks to 30
 • Game 19 - Ore/Smith - holds to 15
 • Game 20 - Baluda/Vasilyev - holds to 40
 • Game 21 - Ore/Smith - holds to 30
 • Game 22 - Baluda/Vasilyev - holds to 30
 • Game 23 - Ore/Smith - holds to 30
 • Game 24 - Baluda/Vasilyev - holds to love