Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Chernjavskiy 11 15 8 15 8
Vladislav Smaglyukov 8 13 11 17 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 1 Race to 5 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 1 Race to 7 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 1 Race to 9 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 1 - Mikhail Chernjavskiy won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 2 Race to 5 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 2 Race to 7 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 2 Race to 9 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 2 - Mikhail Chernjavskiy won 15-13
 • Score After Game 2 - 15-13
 • Game 3 Race to 3 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 3 Race to 5 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 3 Race to 7 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 3 Race to 9 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 3 - Vladislav Smaglyukov won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 4 Race to 5 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 4 Race to 7 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 4 Race to 9 - Mikhail Chernjavskiy
 • Game 4 - Vladislav Smaglyukov won 15-17
 • Score After Game 4 - 15-17
 • Game 5 Race to 3 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 5 Race to 5 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 5 Race to 7 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 5 Race to 9 - Vladislav Smaglyukov
 • Game 5 - Vladislav Smaglyukov won 8-11
 • Score After Game 5 - 8-11