Pts

1 2 3
Olha Yehorova 3 7 7
Evgeniya Brekhova 11 11 11