Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Tikhnenko 4 18 8 11 5
Andrey Yakovlev 11 16 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Yakovlev
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Yakovlev
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Yakovlev
 • Game 1 - Andrey Yakovlev won 4-11
 • Score After Game 1 - 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 1 - Andrey Yakovlev won 4-11
 • Score After Game 2 - 18-16
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Yakovlev
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Yakovlev
 • Game 2 - Dmitry Tikhnenko won 18-16
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Andrey Yakovlev
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Tikhnenko
 • Game 3 - Andrey Yakovlev won 8-11