Pts

1 2 3
Sergii Skhabitskiy 12 11 11
Dmytro Zaporozhets 10 8 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 1 Race to 9 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 1 - Sergii Skhabitskiy won 12-10
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Zaporozhets
 • Game 2 Race to 7 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 2 Race to 9 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 1 - Sergii Skhabitskiy won 12-10
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 5 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 7 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 Race to 9 - Sergii Skhabitskiy
 • Game 3 - Sergii Skhabitskiy won 11-7
 • Score After Game 3 - 11-7