Pts

1 2 3 4 5
Oleg Shagarov 14 7 3 11 8
Dmitry Petrochenko 12 11 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 1 - 14-12
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 14-12
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 2 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 2 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 2 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 14-12
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 2 - Dmitry Petrochenko won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Dmitry Petrochenko won 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Dmitry Petrochenko won 8-11