Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 8 11 3 11
Volodymyr Okopnyi 8 11 7 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 1 - Volodymyr Korobko won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 2 - Volodymyr Okopnyi won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 - Volodymyr Korobko won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Okopnyi
 • Game 4 - Volodymyr Okopnyi won 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 5 - Volodymyr Korobko won 11-5