Mombetsu 2021-09-16 05:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Summer Succession Hiroaki Sakurai Fuyuki Igarashi
4 To The Marte Takahiro Ishimoto Sakito Yamamoto
2 World Hero Hideaki Sato Shigeharu Mabuchi
6 Dance Saber Tsunenobu Taniguchi Asahi Wakasugi
9 Reveil Hideaki Sato Takashi Miyahira
10 Sesamin Daisuke Akita Hideki Sakashita
1 Sol Vertex Masataka Sakuma Yoji Kamei
7 Shinkan Meter Tomoki Kurokawa Yamato Ishikawa
8 Vai Yutaka Etaya Manato Kurosawa
3 Cenicienta Hiroyuki Oguni Genta Ochiai