Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Malashevsky 0 4 8 0 0
Dmytro Lohosha 11 11 11 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Lohosha
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Lohosha
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Lohosha
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Lohosha
 • Game 1 - Dmytro Lohosha won 0-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Lohosha
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Lohosha
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Lohosha
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Lohosha
 • Game 2 - Dmytro Lohosha won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Malashevsky
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Lohosha
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Lohosha
 • Game 3 - Dmytro Lohosha won 8-11