Pts

1 2 3 4 5
Nazar Kasianyk 12 11 9 11 11
Anton Shypilov 14 9 11 4 9