Pts

1 2 3 4 5
Vitalii Klimov 6 7 11 11 11
Andrey Tsikhotskiy 11 11 5 9 13