Pts

1 2 3 4 5
Ivan Lednev 5 11 11 9 11
Dmitriy Tunitsyn 11 5 8 11 13