Tokyo 2023-05-28 03:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Royal Soul Masahiro Takeuchi Hatsuya Kowata SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
2 Plus Ultra T Tezuka Junji Shimada SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
3 1 Proud Heritage Tsuyoshi Tanaka Masami Matsuoka SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
4 Sea Of Dreams E Yano Daisuke Sasaki SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
5 Meiner Citrus Yasuo Takeichi Yuji Tannai SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
6 Lucky Gabriel N Takagi Akira Sugawara SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
7 Melusina Yasuhiro Nemoto Nanako Fujita SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
8 Nishino Cognac Daishi Ito Makoto Sugihara SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
9 Captain Laurel Y Tamura Kazuo Yokoyama SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
10 Hinode Mitchi Yasutoshi Matsunaga H Kitamura SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
11 3 K Two Marka N Suzuki Mirai Iwata SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
12 Deep Gravity K Take Ryusei Sakai SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
13 4 Kazu Laponian Keisuke Miyata Yusuke Hara SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
14 2 Sayono Field Michihiro Ogasa H Uchida SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
15 Platina Mallia Yukio Inagaki Shota Kobayashi SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43
16 Martius N Suzuki Ryota Kobayashi SP
05/27 12:09
-
05/28 03:43