Dariya Detkovskaya 3-6,3-6 Marianna Zakarlyuk 2018-05-10 08:55

Stadium: Court 12 Round: 26 Ground: Clay

Dariya Detkovskaya   Marianna Zakarlyuk

Events

 • Game 1 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 30
 • Game 2 - Dariya Detkovskaya - breaks to 40
 • Game 3 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 40
 • Game 4 - Dariya Detkovskaya - breaks to 40
 • Game 5 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 15
 • Game 6 - Marianna Zakarlyuk - holds to 40
 • Game 7 - Dariya Detkovskaya - holds to 30
 • Game 8 - Marianna Zakarlyuk - holds to 40
 • Game 9 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 40
 • Game 10 - Marianna Zakarlyuk - holds to 40
 • Game 11 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 15
 • Game 12 - Dariya Detkovskaya - breaks to 30
 • Game 13 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 15
 • Game 14 - Dariya Detkovskaya - breaks to 15
 • Game 15 - Dariya Detkovskaya - holds to 40
 • Game 16 - Marianna Zakarlyuk - holds to 30
 • Game 17 - Marianna Zakarlyuk - breaks to 15
 • Game 18 - Marianna Zakarlyuk - holds to 30