Home History

Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/27 02:00 Inter (labotryas) Esports v Dortmund (Upcake22) Esports D 0-0

Away History

Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/27 02:00 Chelsea (MeLToSiK) Esports v Atletico Madrid (KRaftVK) Esports L 0-1
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 03:48 Chelsea (MeLToSiK) Esports v Dortmund (Kray) Esports W 3-1
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 03:25 Inter Milan (KRaftVK) Esports v Chelsea (MeLToSiK) Esports W 0-1
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 03:12 Chelsea (MeLToSiK) Esports v Ajax (Upcake22) Esports W 3-1
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 03:00 Atletico Madrid (labotryas) Esports v Chelsea (MeLToSiK) Esports L 1-0
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 02:48 Dortmund (Kray) Esports v Chelsea (MeLToSiK) Esports D 0-0
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 02:24 Chelsea (MeLToSiK) Esports v Inter Milan (KRaftVK) Esports D 0-0
Esoccer Battle - 8 mins play 2020/03/24 02:05 Ajax (Upcake22) Esports v Chelsea (MeLToSiK) Esports W 0-1