Dziadkou/Kavalenka

FIVB Qinzhou 10/13 07:40 1 Gonzalez Bayard/Nivaldo v Dziadkou/Kavalenka 2-1
FIVB Qinzhou 10/13 07:27 - Nivaldo/Gonzalez v Dziadkou/Kavalenka 14-11
FIVB Qinzhou 10/12 07:40 1 Gao/Li v Dziadkou/Kavalenka 0-2
CEV Satellite Baku 08/13 15:00 1 Dziadkou/Kavalenka v Krou/Aye 1-2
CEV Satellite Baku 08/13 10:00 1 Boehlé/Van De Velde v Dziadkou/Kavalenka 19-20
CEV Satellite Baku 08/12 16:20 1 Daianov/Bogatov v Dziadkou/Kavalenka 0-2
CEV Satellite Baku 08/12 13:50 1 Krou/Aye v Dziadkou/Kavalenka 2-0
CEV Satellite Baku 08/11 14:00 1 Likholetov/Bykanov v Dziadkou/Kavalenka 1-2
CEV Satellite Baku 08/11 12:10 1 Karpa/Sievers v Dziadkou/Kavalenka 0-2
CEV Satellite Baku 07/29 17:17 - Julio/Ahmed Tijan v Dziadkou/Kavalenka 18-19
CEV Satellite Baku 07/29 12:20 - Rudol/Szalankiewicz v Dziadkou/Kavalenka 13-15
CEV Satellite Baku 07/28 15:28 - Dziadkou/Kavalenka v Gottsu/Koshikawa 19-6
FIVB Qinzhou 07/22 06:30 1 Dziadkou/Kavalenka v Prudel/Kujawiak 1-2
FIVB Qinzhou 07/21 07:50 1 Dziadkou/Kavalenka v Grimalt E/Grimalt M 2-0
FIVB Qinzhou 07/20 12:09 - Saymon/Alvaro Filho v Dziadkou/Kavalenka 8-15
FIVB Qinzhou 07/20 12:00 1 Alvaro Filho/Saymon v Dziadkou/Kavalenka 1-2
CEV Satellite Baku 07/19 11:01 - Kadziola/Makowski v Dziadkou/Kavalenka 17-21
CEV Satellite Baku 07/09 08:00 1 Likholetov/Leshukov v Dziadkou/Kavalenka 2-0
CEV Satellite Baku 07/07 13:32 - Iemelianchyk/Palenko v Dziadkou/Kavalenka 16-21
CEV Satellite Baku 06/22 16:10 1 Mullner/Schnetzer v Dziadkou/Kavalenka 2-1
CEV Satellite Baku 06/22 10:20 1 Dziadkou/Kavalenka v Prudel/Kujawiak 2-0
FIVB Qinzhou 06/14 14:12 - Dziadkou/Kavalenka v Zemljak/Pokeršnik 12-15
FIVB Qinzhou 06/02 12:02 - Saymon/Alvaro Filho v Dziadkou/Kavalenka 21-11
FIVB Qinzhou 06/02 11:50 1 Alvaro Filho/Saymon v Dziadkou/Kavalenka 2-0
FIVB Qinzhou 06/02 08:30 1 Dziadkou/Kavalenka v Koekelkoren/Van Walle 2-0
FIVB Qinzhou 06/01 10:10 1 Evandro/Andre v Dziadkou/Kavalenka 2-0
FIVB Qinzhou 06/01 10:10 1 Oliveira Júnior/Loyola Stein v Dziadkou/Kavalenka 2-0
CEV Satellite Baku 05/31 16:00 1 Dziadkou/Kavalenka v Grimalt E/Grimalt M 2-0
CEV Satellite Baku 05/31 12:30 1 Dziadkou/Kavalenka v Di Giantommaso/Thiercy 2-0
CEV Satellite Baku 04/15 12:30 1 Loiseau/Gauthier-Rat v Dziadkou/Kavalenka 2-1