Hörl/Horst

FIVB Ljubljana 08/17 12:00 3 Stoyanovskiy/Yarzutkin v Hörl/Horst 2-0
FIVB Ljubljana 08/16 16:00 2 Hörl/Horst v Fuchs/Walkenhorst 0-2
FIVB Ljubljana 08/16 10:20 1 Hörl/Horst v Di Giantommaso/Thiercy 2-1