Igor Poletaev

Results

Liga Pro 05/08 14:45 - Evgeny Kupryakov v Igor Poletaev W 1-3
Liga Pro 05/08 14:30 - Igor Poletaev v Evgeny Kupryakov W 3-2
Liga Pro 05/08 14:15 - Fedor Ambrosimov v Igor Poletaev D Cancelled
Liga Pro 05/08 12:45 - Igor Poletaev v Ivan Kirpitnev L 2-3
Liga Pro 05/07 08:15 - Igor Poletaev v Fedor Ambrosimov L 0-3
Liga Pro 05/07 07:15 - Fedor Ambrosimov v Igor Poletaev L 3-2
Liga Pro 05/07 06:15 - Igor Poletaev v Vyacheslav Tsvetkov W 3-0
Liga Pro 05/07 05:15 - Sergey Homutov v Igor Poletaev W 1-3
Liga Pro 05/06 08:15 - Igor Poletaev v Yuri Gavrilov W 3-2
Liga Pro 05/06 07:15 - Igor Poletaev v Sergey Homutov W 3-2
Liga Pro 05/06 05:45 - Igor Poletaev v Yuri Gavrilov W 3-1
Liga Pro 05/06 04:45 - Vyacheslav Tsvetkov v Igor Poletaev W 2-3