Igor Poletaev

Moscow Liga Pro 03/22 04:00 - Roman Kozlov v Igor Poletaev 9-7
Moscow Liga Pro 03/22 02:43 - Igor Poletaev v Georgiy Vakhnin 9-7
Moscow Liga Pro 03/22 02:30 - Eduard Golovachev v Igor Poletaev 8-5
Moscow Liga Pro 03/22 00:00 - Igor Poletaev v Georgiy Vakhnin 11-1
Moscow Liga Pro 03/21 23:30 - Igor Poletaev v Maxim Perunov 11-4
Moscow Liga Pro 03/15 03:01 - Igor Poletaev v Timur Mamazakirov 6-10
Moscow Liga Pro 03/15 03:00 - Igor Poletaev v Georgiy Vahnin 10-4
Moscow Liga Pro 03/15 02:00 - Timur Mamazakirov v Igor Poletaev 0-0
Moscow Liga Pro 03/15 00:30 - Igor Poletaev v Konstantin Morgachev 10-7
Moscow Liga Pro 03/14 23:30 - Sergey Morozov v Igor Poletaev 7-10
Moscow Liga Pro 03/08 05:00 - Sergey Khomutov v Igor Poletaev 8-8
Moscow Liga Pro 03/08 02:00 - Igor Poletaev v Georgiy Vakhnin 10-8
Moscow Liga Pro 03/08 02:00 - Sergey Morozov v Igor Poletaev 5-8
Moscow Liga Pro 03/08 01:00 - Oleg Bereznev v Igor Poletaev 1-8
Moscow Liga Pro 03/08 00:00 - Igor Poletaev v Sergey Khomutov 13-13
Moscow Liga Pro 03/03 09:30 - Eduard Golovachev v Igor Poletaev 3-11
Moscow Liga Pro 03/03 07:30 - Edward Golovachev v Igor Poletaev 12-10
Moscow Liga Pro 03/03 07:00 - Igor Poletaev v Sergey Simonov 15-13
Moscow Liga Pro 03/03 05:00 - Igor Poletaev v Sergey Khomutov 11-5
Moscow Liga Pro 03/01 02:57 - Timur Mamazakirov v Igor Poletaev 8-3
Moscow Liga Pro 03/01 02:00 - Igor Poletaev v Sarkis Moklosian 9-9
Moscow Liga Pro 03/01 01:00 - Konstantin Morgachev v Igor Poletaev 4-9
Moscow Liga Pro 03/01 00:00 - Roman Kozlov v Igor Poletaev 15-13
Moscow Liga Pro 02/28 23:00 - Igor Poletaev v Timur Mamazakirov 12-10
Moscow Liga Pro 02/22 02:30 - Konstantin Morgachev v Igor Poletaev 8-5
Moscow Liga Pro 02/22 01:00 - Igor Poletaev v Timur Mamazakirov 6-9
Moscow Liga Pro 02/22 00:30 - Igor Poletaev v Pavel Nechaev 9-9
Moscow Liga Pro 02/21 23:30 - Stanislav Oshkin v Igor Poletaev 10-9
Moscow Liga Pro 02/15 02:40 - Georgiy Vahnin v Igor Poletaev 10-8
Moscow Liga Pro 02/15 01:30 - Igor Poletaev v Konstantin Morgachev 3-9