Serzhan Uzer

Moscow Liga Pro 11/30 19:55 - Aleksei Golovinskii v Serzhan Uzer 3-7
Moscow Liga Pro 11/30 18:30 - Serzhan Uzer v Arthur Toporkov 13-14
Moscow Liga Pro 11/30 17:30 - Evgenii Luchinin v Serzhan Uzer 0-0
Moscow Liga Pro 11/30 16:30 - Igor Petrushin v Serzhan Uzer 9-8
Moscow Liga Pro 11/30 15:30 - Serzhan Uzer v Aleksei Golovinskii 9-11
Moscow Liga Pro 11/16 20:30 - Sergei Sarichev v Serzhan Uzer 9-0
Moscow Liga Pro 11/16 19:00 - Stanislav Kaplan v Serzhan Uzer 4-4
Moscow Liga Pro 11/16 17:30 - Serzhan Uzer v Dmitry Fedorov 7-6
Moscow Liga Pro 11/16 16:00 - Serzhan Uzer v Evgenii Luchinin 12-10
Moscow Liga Pro 11/16 15:00 - Sergei Sarichev v Serzhan Uzer 7-8
Moscow Liga Pro 09/28 20:23 - Dmitry Fedorov v Serzhan Uzer 5-9
Moscow Liga Pro 09/28 19:00 - Denis Komarov v Serzhan Uzer 6-6
Moscow Liga Pro 09/28 17:30 - Serzhan Uzer v Dmitry Fedorov 2-3
Moscow Liga Pro 09/28 16:00 - Serzhan Uzer v Alexey Golovinsky 10-8
Moscow Liga Pro 09/28 15:00 - Arthur Toporkov v Serzhan Uzer 10-9
Moscow Liga Pro 09/14 20:10 - Aleksei Silantev v Serzhan Uzer 15-15
Moscow Liga Pro 09/14 18:30 - Anton Tachalov v Serzhan Uzer 11-11
Moscow Liga Pro 09/14 17:00 - Serzhan Uzer v Sergey Sarychev 15-15
Moscow Liga Pro 09/14 16:00 - Dmitry Fedorov v Serzhan Uzer 12-10
Moscow Liga Pro 09/07 20:25 - Serzhan Uzer v Evgenii Luchinin 8-10
Moscow Liga Pro 09/07 19:00 - Serzhan Uzer v Aleksei Silantev 10-8
Moscow Liga Pro 09/07 18:00 - Serzhan Uzer v Dmitry Fedorov 7-11
Moscow Liga Pro 09/07 17:00 - Evgenii Luchinin v Serzhan Uzer View
Moscow Liga Pro 09/07 15:30 - Dzhamshed Khasanov v Serzhan Uzer 4-9
Moscow Liga Pro 08/31 20:19 - Sergey Samoylyuk v Serzhan Uzer 9-8
Moscow Liga Pro 08/31 18:59 - Serzhan Uzer v Sergey Sarychev 0-0
Moscow Liga Pro 08/31 18:00 - Serzhan Uzer v Sergey Samoylyuk 5-11
Moscow Liga Pro 08/31 17:00 - Aleksei Silantev v Serzhan Uzer 11-4
Moscow Liga Pro 08/31 15:30 - Dmitry Fedorov v Serzhan Uzer 10-11
Moscow Liga Pro 08/24 20:30 - Serzhan Uzer v Aleksei Golovinskii 4-4