Results

TT Elite Series 07/11 16:45 - Jakub Kosowski v Piotr Cyrnek L 3-1
TT Elite Series 07/11 15:35 - Piotr Cyrnek v Slawomir Dosz L 0-3
TT Elite Series 07/11 14:25 - Adam Dosz v Piotr Cyrnek W 1-3
TT Elite Series 07/11 13:15 - Adrian Wiecek v Piotr Cyrnek W 2-3
TT Elite Series 07/11 11:35 - Mateusz Golebiowski v Piotr Cyrnek W 2-3
TT Elite Series 07/11 10:00 - Slawomir Dosz v Piotr Cyrnek W 1-3
TT Elite Series 07/11 09:10 - Mateusz Golebiowski v Piotr Cyrnek L 3-0
TT Elite Series 07/11 08:25 - Piotr Cyrnek v Adam Dosz L 1-3
TT Elite Series 07/11 06:50 - Piotr Cyrnek v Adrian Wiecek L 1-3
TT Elite Series 07/11 06:00 - Jakub Kosowski v Piotr Cyrnek W 1-3
TT Elite Series 07/10 22:20 - Karol Wisniewski v Piotr Cyrnek L 3-2
TT Elite Series 07/10 21:30 - Krzysztof Wloczko v Piotr Cyrnek W 0-3