Sergey Kuzmin

Moscow Liga Pro 04/23 01:00 - Sergey Kuzmin v Stanislav Bychkov 4-9
Moscow Liga Pro 04/23 00:00 - Dmitry Korneev v Sergey Kuzmin 9-4
Moscow Liga Pro 04/22 23:00 - Roman Pavlenko v Sergey Kuzmin 12-10
Moscow Liga Pro 04/22 22:00 - Sergey Kuzmin v Igor Zemit 6-11
Moscow Liga Pro 04/16 01:00 - Sergey Kuzmin v Evgeniy Ilyukhin 6-11
Moscow Liga Pro 04/16 00:00 - Stanislav Bychkov v Sergey Kuzmin 4-9
Moscow Liga Pro 04/15 23:00 - Sarvar Atakhanov v Sergey Kuzmin 8-8
Moscow Liga Pro 04/15 22:00 - Sergey Kuzmin v Igor Zemit 3-10