Results

Setka Cup Women 02/26 12:05 - Olha Melnyk v Viktoria Kurtenko L 1-3
Setka Cup Women 02/26 10:35 - Olha Melnyk v Alina Kurtenko L 1-3
Setka Cup Women 02/26 09:05 - Olha Melnyk v Anastasiia Moskaliuk L 2-3
Setka Cup Women 02/26 07:35 - Olha Melnyk v Svitlana Yureneva W 3-0
Setka Cup Women 02/26 06:05 - Olha Melnyk v Oleksandra Tsiupko L 2-3
Setka Cup Women 02/25 17:40 - Olha Melnyk v Olha Yureneva L 1-3
Setka Cup Women 02/25 16:10 - Olha Melnyk v Iryna Aseieva L 1-3
Setka Cup Women 02/25 14:40 - Olha Melnyk v Nadiia Harmash L 1-3
Setka Cup Women 02/25 13:10 - Olha Melnyk v Anastasiia Moskaliuk L 1-3
Setka Cup Women 02/25 11:40 - Olha Melnyk v Yana Mykhailyk L 2-3
Setka Cup Women 02/22 17:40 - Olha Melnyk v Viktoria Kurtenko W 3-1
Setka Cup Women 02/22 16:10 - Olha Melnyk v Oleksandra Tsiupko W 3-0