Stanislav Stelmashchuk

Results

TT Cup Ukraine 05/28 01:47 - Stanislav Stelmashchuk v Sergey Gilitukha 12-10
TT Cup Ukraine 05/28 01:45 - Stanislav Stelmashchuk v Sergey Gilitukha 3-1
TT Cup Ukraine 05/27 23:45 - Stanislav Stelmashchuk v Sergey Gilitukha 2-3
TT Cup Ukraine 05/27 23:15 - Ihor Matsehora v Stanislav Stelmashchuk 0-3
TT Cup Ukraine 05/27 22:15 - Oleksandr Kostiuk v Stanislav Stelmashchuk 3-0
TT Cup Ukraine 05/27 21:15 - Stanislav Stelmashchuk v Illya Semeniuk 2-3
TT Cup Ukraine 05/25 09:11 - Illya Semeniuk v Stanislav Stelmashchuk 9-10
TT Cup Ukraine 05/25 09:10 - Stanislav Stelmashchuk v Illya Semeniuk 2-3
TT Cup Ukraine 05/25 08:35 - Serhii Hilitukha v Stanislav Stelmashchuk 2-3
TT Cup Ukraine 05/25 07:25 - Ruslan Novak v Stanislav Stelmashchuk 3-2
TT Cup Ukraine 05/25 06:15 - Stanislav Stelmashchuk v Oleksandr Kostiuk 1-3
TT Cup Ukraine 05/20 12:05 - Stanislav Stelmashchuk v Sergii Lugovskyi 1-3