Cherkasy Mavpy Cherkaski Mavpy

Ukraine FBU Superleague 05/01 13:00 - [2] Cherkasy Mavpy v Dnipro [1] W 79-66
Ukraine FBU Superleague 04/26 16:00 - [1] Dnipro v Cherkasy Mavpy [2] W 72-76
Ukraine FBU Superleague 04/24 16:00 - [1] Dnipro v Cherkasy Mavpy [2] W 75-76
Ukraine FBU Superleague 04/15 13:00 - [6] MBC Mykolaiv v Cherkasy Mavpy [2] W 57-59
Ukraine FBU Superleague 04/12 16:00 - [2] Cherkasy Mavpy v MBC Mykolaiv [6] W 83-54
Ukraine FBU Superleague 04/10 16:00 - [2] Cherkasy Mavpy v MBC Mykolaiv [6] W 91-78
Ukraine FBU Superleague 03/31 15:00 - Kharkiv v Cherkaski Mavpy W 80-104
Ukraine FBU Superleague 03/31 14:52 - Kharkhiv Politechnic v Cherkasy Mavpy W 78-104
Ukraine FBU Superleague 03/29 16:00 - Cherkaski Mavpy v Kharkiv W 128-89
Ukraine FBU Superleague 03/29 15:52 - Cherkasy Mavpy v Kharkhiv Politechnic W 128-89
Ukraine FBU Superleague 03/25 11:00 1 [3] Cherkasy Mavpy v Khimik Yuzhny [4] W 99-67
Ukraine FBU Superleague 03/23 16:30 1 [3] Cherkasy Mavpy v Bipa Basket [5] W 88-72
Ukraine FBU Superleague 03/04 12:00 1 Kharkiv v Cherkaski Mavpy W 75-96
Ukraine FBU Superleague 03/04 11:57 - Kharkhiv Politechnic v Cherkasy Mavpy W 73-96
Ukraine FBU Superleague 03/02 17:00 1 [1] Dnipro v Cherkasy Mavpy [3] W 69-83
Ukraine FBU Superleague 02/15 17:00 1 [2] Cherkasy Mavpy v Zaporozhye [8] W 104-86
Ukraine FBU Superleague 02/13 17:00 1 [3] Cherkasy Mavpy v MBC Mykolaiv [5] W 96-76
Ukraine FBU Superleague 02/09 16:30 1 [3] Cherkasy Mavpy v Budivelnyk [2] W 78-77
Ukraine FBU Superleague 02/04 12:00 1 [6] Bipa Basket v Cherkasy Mavpy [3] W 87-109
Ukraine FBU Superleague 02/02 16:00 1 Khimik Yuzhny v Cherkasy Mavpy W 85-92
Ukraine Cup 01/25 17:00 - Bipa Basket v Cherkasy Mavpy W 78-79
Ukraine FBU Superleague 01/20 12:00 1 Cherkaski Mavpy v Kharkiv L 80-85
Ukraine FBU Superleague 01/20 11:53 - Cherkasy Mavpy v Kharkhiv Politechnic L 80-85
Ukraine FBU Superleague 01/18 17:00 1 [3] Cherkasy Mavpy v Dnipro [1] W 91-81
Ukraine FBU Superleague 01/13 12:00 1 [7] Zaporozhye v Cherkasy Mavpy [3] W 72-87
Ukraine FBU Superleague 01/11 17:00 1 [4] MBC Mykolaiv v Cherkasy Mavpy [3] W 76-84
Ukraine Cup 12/27 17:00 - Cherkasy Mavpy v Bipa Basket L 87-91
Ukraine FBU Superleague 12/22 16:30 1 [3] Cherkasy Mavpy v Khimik Yuzhny [6] W 86-78
Ukraine FBU Superleague 12/20 17:00 1 [4] Cherkasy Mavpy v Bipa Basket [5] W 111-90
Ukraine Cup 12/14 15:52 - BC Kropyvnytsky v Cherkasy Mavpy W 96-124