Results

Setka Cup 06/14 11:35 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Volodymyr Kaidakov W 3-1
Setka Cup 06/14 09:35 - Oleksandr Budnikov v Volodymyr Ivasiv 1971 L 3-0
Setka Cup 06/14 07:35 - Volodymyr Okopnyi v Volodymyr Ivasiv 1971 W 2-3
Setka Cup 06/14 06:35 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleksandr Hainovskyi W 3-1
Setka Cup 06/14 05:35 - Oleh Kapeliukha v Volodymyr Ivasiv 1971 L 3-2
Setka Cup 06/13 18:05 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleksandr Budnikov L 1-3
Setka Cup 06/13 16:35 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Volodymyr Okopnyi L 2-3
Setka Cup 06/13 15:05 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleh Kapeliukha W 3-1
Setka Cup 06/13 13:35 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleksandr Hainovskyi W 3-1
Setka Cup 06/13 12:05 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Volodymyr Kaidakov W 3-1
Setka Cup 06/13 02:00 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Volodymyr Okopnyi L 2-3
Setka Cup 06/13 00:30 - Volodymyr Ivasiv 1971 v Oleksandr Budnikov W 3-2