Vasily Verbyany

TT Cup Ukraine 07/02 11:40 - Dmytro Yaremchuk v Vasyl Verbianyi W 2-3
TT Cup Ukraine 07/02 09:20 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi W 0-3
TT Cup Ukraine 07/02 08:45 - Vasyl Verbianyi v Dmytro Yaremchuk L 2-3
TT Cup Ukraine 07/02 07:35 - Ivan Mai v Vasyl Verbianyi L 3-2
TT Cup Ukraine 07/02 06:25 - Vasyl Verbianyi v Viktor Didukh L 0-3
TT Cup Ukraine 07/01 12:12 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi W 2-3
TT Cup Ukraine 07/01 11:40 - Nazar Danilyuk v Vasily Verbyany W 2-3
TT Cup Ukraine 07/01 09:20 - Viktor Didukh v Vasyl Verbianyi W 1-3
TT Cup Ukraine 07/01 08:45 - Vasyl Verbianyi v Ivan Mai L 0-3
TT Cup Ukraine 07/01 07:35 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi L 3-2
TT Cup Ukraine 07/01 06:25 - Vasyl Verbianyi v Dmytro Yaremchuk L 1-3
TT Cup Ukraine 06/28 11:40 - Vasyl Verbianyi v Andrey Gordiy W 3-2
TT Cup Ukraine 06/28 11:05 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi L 3-2
TT Cup Ukraine 06/28 08:45 - Volodymyr Plishylo v Vasyl Verbianyi W 1-3
TT Cup Ukraine 06/28 07:00 - Andrii Hordii v Vasyl Verbianyi W 1-3
TT Cup Ukraine 06/28 05:50 - Denys Pesternikov v Vasyl Verbianyi L 3-0
TT Cup Ukraine 06/26 12:15 - Dmytro Yaremchuk v Vasyl Verbianyi W 2-3
TT Cup Ukraine 06/26 09:20 - Dmytro Yaremchuk v Vasyl Verbianyi L 3-0
TT Cup Ukraine 06/26 08:45 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk W 3-0
TT Cup Ukraine 06/26 07:35 - Vasiliy Kushnyr v Vasyl Verbianyi W 2-3
TT Cup Ukraine 06/26 06:25 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Danyliuk W 3-2
TT Cup Ukraine 06/25 11:40 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk W 3-1
TT Cup Ukraine 06/25 10:30 - Vasiliy Kushnyr v Vasyl Verbianyi W 2-3
TT Cup Ukraine 06/25 09:55 - Vasyl Verbianyi v Dmytro Yaremchuk W 3-2
TT Cup Ukraine 06/25 07:35 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk L 2-3
TT Cup Ukraine 06/25 05:50 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Danyliuk L 1-3
TT Cup Ukraine 06/22 11:40 - Vasyl Verbianyi v Vasiliy Kushnyr W 3-0
TT Cup Ukraine 06/22 10:30 - Vasyl Verbianyi v Nazarii Kovalchuk W 3-0
TT Cup Ukraine 06/22 09:55 - Nazarii Danyliuk v Vasyl Verbianyi W 0-3
TT Cup Ukraine 06/22 08:10 - Olexander Oleskevych v Vasyl Verbianyi W 0-3