Vikroriya Pryshchepa

Results

20743448 04/09 18:30 - Viktoria Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa W 2-3
TT Cup Ukraine 04/09 17:55 - Anna Miklukha v Vikroriya Pryshchepa W 0-3
TT Cup Ukraine 04/09 15:35 - Alina Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-1
TT Cup Ukraine 04/09 13:50 - Viktoria Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-1
TT Cup Ukraine 04/09 12:40 - Yaroslava Prykhodko v Vikroriya Pryshchepa L 3-0
TT Cup Ukraine 04/08 16:10 - Viktoria Kurtenko v Vikroriya Pryshchepa L 3-0
TT Cup Ukraine 04/08 15:35 - Vikroriya Pryshchepa v Yaroslava Prykhodko W 3-2
TT Cup Ukraine 04/08 14:25 - Anna Miklukha v Vikroriya Pryshchepa L 3-1
TT Cup Ukraine 04/08 13:15 - Vikroriya Pryshchepa v Alina Kurtenko L 1-3
TT Cup Ukraine 04/06 17:20 - Vikroriya Pryshchepa v Nataliia Khmilevska L 0-3
TT Cup Ukraine 04/06 16:10 - Vikroriya Pryshchepa v Yaroslava Prykhodko L 1-3
TT Cup Ukraine 04/06 15:00 - Vikroriya Pryshchepa v Alina Kurtenko L 2-3