Shanghai

China CVL 03/19 08:00 Beijing v Shanghai 2-3
China CVL 03/16 11:30 Shanghai v Beijing 1-3
China CVL 03/12 08:00 Shanghai v Beijing 3-0
China CVL 03/05 08:00 Beijing v Shanghai 2-3
China CVL 02/12 08:00 Bayi v Shanghai 0-3
China CVL 02/09 11:30 Bayi v Shanghai 0-3
China CVL 02/05 08:00 Shanghai v Bayi 3-0
China CVL 01/22 08:00 Beijing v Shanghai 3-1
China CVL 01/15 08:00 Henan v Shanghai 0-3
China CVL 01/12 11:30 Shanghai v Beijing 3-1
China CVL 01/08 08:00 Shanghai v Henan 3-0
China CVL 01/01 08:00 Shandong v Shanghai 1-3
China CVL 12/25 08:00 Tianjin v Shanghai 0-3
China CVL 12/22 11:30 Shanghai v Shandong 3-2
China CVL 12/18 08:00 Shanghai v Tianjin 3-0
China CVL 12/11 08:00 Hebei v Shanghai 2-3
China CVL 12/08 11:30 Jiangsu v Shanghai 0-3
China CVL 12/04 08:00 Bayi v Shanghai 1-3
China CVL 11/27 08:00 Sichuan v Shanghai 3-0
China CVL 11/24 11:30 Shanghai v Hebei 3-0
China CVL 11/20 07:45 Shanghai v Jiangsu 24-22
China CVL 11/13 08:00 Shanghai v Bayi 3-0
China CVL 11/10 11:30 [2] Shanghai v Sichuan [3] 3-0
China CVL 11/06 08:00 Shanghai v Hubei 3-0
China CVL 10/30 10:30 Hubei v Shanghai View
China NVT 09/12 00:54 Guangdong v Shanghai 0-0
China NVT 09/11 00:30 Hubei v Shanghai 14-25