Japan V-Premier

Results

Date R Home v Away -
10/25 07:00 - [3] Panasonic Panthers v Oita Miyoshi [10] 3-1
10/25 04:05 - [5] Suntory Sunbirds v Osaka Sakai Blazers [4] 3-2
10/25 04:00 - JT Thunders v FC Tokyo 3-0
10/25 04:00 - Toray Arrows v Wolfdogs Nagoya 1-3
10/24 07:00 - [4] Panasonic Panthers v Oita Miyoshi [10] 3-0
10/24 06:30 - [7] VC Nagano Tridents v JTEKT Stings [2] 0-3
10/24 05:00 - JT Thunders v FC Tokyo 3-0
10/24 04:05 - [5] Suntory Sunbirds v Osaka Sakai Blazers [3] 1-3
10/24 04:00 - Toray Arrows v Wolfdogs Nagoya 0-3
10/23 10:30 - [9] VC Nagano Tridents v JTEKT Stings [5] 2-3
10/18 05:00 - [4] Panasonic Panthers v FC Tokyo [7] 3-1
10/18 04:00 - [2] Suntory Sunbirds v Wolfdogs Nagoya [9] 3-1