Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Tebenko 12 12 6 11 9
Volodymyr Hera 10 10 11 13 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yaroslav Tebenko
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Tebenko
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Tebenko
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Tebenko
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Yaroslav Tebenko won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Tebenko
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Tebenko
 • Game 2 Race to 7 - Yaroslav Tebenko
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Tebenko
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 1 - Yaroslav Tebenko won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Hera
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Hera
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Hera
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Hera
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 2 - Yaroslav Tebenko won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Yaroslav Tebenko
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Tebenko
 • Game 4 Race to 7 - Yaroslav Tebenko
 • Game 4 Race to 9 - Yaroslav Tebenko
 • Score After Game 4 - 11-13
 • Game 3 - Volodymyr Hera won 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Tebenko
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Tebenko
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Hera
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Hera
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Volodymyr Hera won 9-11